25 Февр. 2020

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерството на отбраната по РС на ЦОП: № СПОР-5/18.04.2019 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2020-005
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП),  РС № СПОР-5/18.04.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 09.03.2020 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.
Лице за контакт: В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg