6 Февр. 2020

Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на отбраната по РС на ЦОП: № СПОР-10/23.04.2019 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2020-002
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: до 23:59 на 18.02.2020 г. (системно време) − електронно подаване чрез СЕВОП.
Сключен договор: УД 11-3/07.05.2020 г.
Лице за контакт:
В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg