2 Ян. 2020

Извършване на проектиране на мобилни модули от състава на мобилната част на системата Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-105
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 11.02.2020 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт: Р. Радичкова, тел.: 02 92 20669, e-mail: r.mladenova@mod.bg

Файлове: