30 Дек. 2019

Доставка на материални средства и изделия за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) - РС

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-104
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 31.01.2020 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт: Н. Петров, тел. 02 92 20655, e-mail: n.n.petrov@mod.bg