30 Дек. 2019

Доставка на оборудване за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е)

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-103
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за колективна защита;

Обособена позиция № 2: Доставка на преносим многоканален биологически детектор със способност за предаване на данни в мрежа.
Краен срок за подаване на заявления за участие: 31.01.2020 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт: Н. Петров, тел. 02 92 20655, e-mail:
 n.n.petrov@mod.bg