23 Дек. 2019

Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-101
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 27.01.2020 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Г. Георгиев, тел. 02 92 20653, e-mail: g.iv.georgiev@mod.bg