6 Ян. 2020

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на отбраната по РС на ЦОП: СПОР-29/22.11.2019 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-096
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: от 23.59 ч. на 06.01.2020 г. до 23:59 на 17.01.2020 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-20/11.03.2020 г.
Сключено допълнително споразумение:
ДС УД 12-48/15.05.2020 г.
Лице за контакт:
Ст. Владев, тел.: 02 92 20676, e-mail: s.vladev@mod.bg