9 Дек. 2019

Следгаранционна техническа поддръжка на система Автоматизирана мрежа за свръзка с подвижни обекти /АМСПО/ по стандарт ТЕТРА

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-090
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 09.01.2020 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт:
 Р. Радичкова – тел.: 02 92 20669, e-mail: r.mladenova@mod.bg

Файлове: