30 Дек. 2019

Извършване на основен ремонт (overhaul) на самолети L-39ZА, рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-089
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 13.05.2020 г.  – 17:30 ч.
Лице за контакт: Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg