27 Ноем. 2019

Абонамент и доставка на преса - 2020 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-088
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти: 12.12.2019 г. - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 11-1/16.01.2020 г.
Лице за контакт:
 Д. Величкова, тел. 02 92 20665, e-mail
d.m.dimitrova@mod.bg

Файлове: