30 Дек. 2019

Доставка на обувки по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-087
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:
 28.07.2020 г. - 
17:30 ч. 

Лице за контакт: Л. Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg