30 Дек. 2019

Доставка на обувки по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-087
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:
 28.07.2020 г. - 
17:30 ч. 

Лице за контакт: Л. Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 161/23.12.2019 г.784.14 KB30/12/2019
PDF icon Обявление403.43 KB30/12/2019
PDF icon Документация1000.92 KB31/12/2019
Microsoft Office document icon Приложения (word)160.5 KB31/12/2019
Package icon Технически спецификации3.23 MB31/12/2019
Package icon ЕЕДОП85.72 KB31/12/2019
PDF icon Информация при производство по обжалване109.24 KB03/02/2020
PDF icon Съобщение за спиране на процедурата241.29 KB03/02/2020
PDF icon Информация за производство по обжалване927.33 KB08/05/2020
PDF icon Съобщение за спиране на процедурата240.66 KB08/05/2020
PDF icon Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация420.67 KB15/07/2020
Файл Съобщение за отваряне на получените оферти 12.81 KB28/07/2020
PDF icon Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП3.29 MB14/08/2020
Файл Съобщение за отваряне на ценови предложения12.27 KB05/10/2020
PDF icon ДОКЛАД по чл.60 от ППЗОП1.42 MB27/10/2020
PDF icon РЕШЕНИЕ № 115/2020 г.115.87 KB27/10/2020
PDF icon РЕШЕНИЕ № 118/2020 г.103.82 KB27/10/2020
PDF icon Договор УД 05-28/20201.45 MB17/12/2020
PDF icon Договор УД 05-27/20202.42 MB17/12/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка767.71 KB17/12/2020
PDF icon Допълнително споразумение № УД 05-18/202199.64 KB08/06/2021
PDF icon Обявление за изменение250.4 KB08/06/2021
PDF icon Обявление за приключване на договор № УД 05-27/2020236.11 KB17/09/2021
PDF icon Обявление за приключване на договор № УД 05-28/2020210.61 KB22/10/2021