12 Дек. 2019

Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на Министерство на отбраната“ по РС № СПОР-23/13.11.2019 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-086
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Срок за подаване на оферти: 27.12.2019 г. - 23:59 ч., в Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).
Лице за контакт: К. Грънчаров, тел.: 02 92 20638, e-mail: k.grancarov@mod.bg