30 Дек. 2019

Доставка на средства за противодействие на терористични заплахи

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-085
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Обособена позиция № 1 - Бойна каска за Силите за Специални операции;
Обособена позиция № 2 - Прибор за разузнаване и наблюдение нощем;
Обособена позиция № 3 - Оптичен колиматорен прицел.

Краен срок за подаване на заявления за участие: 31.01.2020 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт: К. Михов, тел. 02 92 20884, e-mail: k.mihov@mod.bg