6 Ноем. 2019

Доставка и монтаж на климатизатори

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-082
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти: 18.11.2019 г. - 17:30 ч.
Сключен договор: УД 12-6/23.01.2020 г.
Лице за контакт: Св. Иванов, тел. 02 92 20673, e-mail: s.iv.ivanov@mod.bg