5 Дек. 2019

Транспортиране от Кралство Нидерландия на новопридобити кораби за ВМС

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-081
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 24.01.2019 г.
Лице за контакт: М. Маринов тел. 02 92 20656 e-mail: m.i.marinov@mod.bg