21 Окт. 2019

Преоборудване на малък военен транспорт в минен заградител за ВМС

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-080
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 25.11.2019 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт:
 Д. Андронов, тел. 02 92 20889, e-mail: d.andronov@mod.bg