28 Окт. 2019

Осигуряване летателната годност на самолет Ан-30

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-079
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти: 05.12.2019 г.  - 17:30 ч.
Отваряне на оферти: 09.12.2019 г. – 14:00 ч.
Лице за контакт: Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg