8 Окт. 2019

Доставка на наградни знаци

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-078
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: 24.10.2019 г. – 17:30 ч.
Сключен договор: УД 05-18/27.11.2019 г.
Лице за контакт:
 В. Мирчева, тел. 02 92 20677, e-mail: v.mircheva@mod.bg