16 Дек. 2019

Доставка на фланелка с яка и къс ръкав

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-077
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 30.01.2020 г. – 17:30 часа.
Лице за контакт: Св. Иванов, тел. 02 92 20673, e-mail: s.iv.ivanov@mod.bg