27 Септ. 2019

Доставка на резервни части за радиолокационна техника (РЛТ)

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-076
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие:
 29.10.2019 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: К. Кирова, тел.: 02 92 20678, e-mal: k.kirova@mod.bg