20 Ноем. 2019

Доставка на бойна каска и бронежилетка за СВ – рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-074
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с  публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 20.12.2019 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Ст. Чернокожев, тел.: 02 92 20687, e-mail: s.chernokojev@mod.bg