24 Септ. 2019

Техническа поддръжка на корабни радиолокационни станции на фрегати клас Е-71 - рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-073
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 22.10.2019 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: М. Атанасова, тел. 02 92 20666, e-mail: m.atanasova@mod.bg

Файлове: