21 Ноем. 2019

Доставка на боеприпаси

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-072
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 21.01.2020 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: Ст. Чернокожев; тел.: 02 92 20687; e-mail: s.chernokojev@mod.bg