24 Септ. 2019

Предоставяне на електронно съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM (или еквивалентно/и) с национално покритие и специализирани доставки и услуги

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-070
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 06.11.2019 г. – 17:30 ч.
Сключен договор: УД 04-44/19.12.2019 г.
Лице за контакт:
Й. Йорданов тел. 02 92 20661, e-mail: y.yordanov@mod.bg