31 Дек. 2019

Доставка на компютърна и копирна техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-069
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 19.02.2020 г. – 17.30 ч.
Лице за контакт: М. Димитрова, тел. 02 92 20662, e-mail: m.dimitrova@mod.bg