12 Септ. 2019

Ремонт на радиостанции "HARRIS" - рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-068
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 15.10.2019 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: Й. Йорданов, тел. 02 92 20661, e-mail: y.yordanov@mod.bg