30 Септ. 2019

Сервизно поддържане на автомобилна техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-067
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на заявления за участие: 30.10.2019 г. – 17:30 ч.
Сключен договор: УД 12-12/20.02.2020 г.
Лице за контакт:
Д. Андронов, тел. 02 92 20889, e-mail: d.andronov@mod.bg