16 Септ. 2019

Застраховане със "Злополука и медицински разходи" на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, командировани в чужбина

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-066
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 05.11.2019 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 15-6/05.02.2020 г.; УД 15-7/05.02.2020 г.
Лице за контакт:
 Цв. Генова, тел. 02 92 20649, e-mail: tz.genova@mod.bg