3 Окт. 2019

Борсова сделка за доставка на масла, смазки и специални течности

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-065
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg