3 Окт. 2019

Борсова сделка за доставка на масла, смазки и специални течности

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-065
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Сключен договор: БД 832/18.10.2019 г.
Лице за контакт:
Кирил Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: k.grancharov@mod.bg