3 Окт. 2019

Борсова сделка за доставка на горива по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-064
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Сключени договори: БД 949/19.11.2019 г.; БД 957/21.11.2019 г.; БД 958/21.11.2019 г.; БД 959/21.11.2019 г.; БД 960/21.11.2019 г.; БД 964/26.11.2019 г.
Лице за контакт:
 Кирил Грънчаров, тел. 02 92 20638, e-mail: k.grancharov@mod.bg