24 Септ. 2019

Застраховане на контингентите на БА през 2020 г. - 2022 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-063
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок
 за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 г. - 17:30 ч.

Лице за контакт: Е. Донева, тел. 02 92 20668, e-maile.doneva@mod.bg

Файлове: