24 Септ. 2019

Застраховане на контингентите на БА през 2020 г. - 2022 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-063
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок
 за подаване на оферти или заявления за участие: 28.10.2019 г. - 17:30 ч.

Сключени договори: УД 15-1/03.01.2020 г.; УД 15-2/01.01.2020 г.; УД 15-3/03.01.2020 г.
Лице за контакт: 
Е. Донева, тел. 02 92 20668, e-mail
e.doneva@mod.bg