24 Септ. 2019

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури пряко подчинени на министъра на отбраната по РС № СПОР-25/04.10.2017 г.

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-062
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: от 23:59 ч. на 07.10.2019 г. (електронно подаване)
Сключен договор:
УД 12-90/02.12.2019 г.
Сключено допълнително споразумение:
ДС УД 12-24/23.03.2020 г.
Лице за контакт:
 С. Тронкова, тел. 02 92 20689, e-mail: s.tronkova@mod.bg