16 Септ. 2019

Застраховане със застраховки "Злополука" и "Гражданска отговорност" на военнослужещи и цивилни служители, "Щети на имущество" на геодезически инструменти и "Професионална отговорност"

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-061
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 22.10.2019 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 15-4/27.01.2020 г.; УД 15-5/27.01.2020 г.; УД15-8/05.02.2020 г.; УД 15-9/05.02.2020 г.; УД 15-10/05.02.2020 г.
Лице за контакт:
Цв. Генова, тел. 02 92 20649, e-mail: tz.genova@mod.bg