26 Септ. 2019

Доставка на средства за индивидуална балистична защита

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-060
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления:
 25.10.2019 г. - 17:30 ч.

Лице за контакт: Ст. Чернокожев, тел. 02 92 20687, e-mail: s.chernokojev@mod.bg