26 Септ. 2019

Доставка на средства за индивидуална балистична защита

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-060
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления:
 25.10.2019 г. - 17:30 ч.

Сключени договори: УД 03-5/06.04.2020 г.; УД 03-6/06.04.2020 г.
Лице за контакт:
 Ст. Чернокожев, тел. 02 92 20687, e-mail: s.chernokojev@mod.bg