28 Авг. 2019

Третиране на отпадъци

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-057
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Събиране на оферти с обява (чл. 20, ал. 3 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие: 12.09.2019 г. - 17:30 ч.
Стар номер на АОП: 9091905
Сключен договор:
УД 12-81/30.12.2019 г.
Лице за контакт:
 Д. Величкова, тел.: 02 92 20665, e-mail: d.m.dimitrova@mod.bg