13 Септ. 2019

Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-056
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти: 16.10.2019 г.  - 17:30 ч.
Отваряне на оферти: 21.10.2019 г. – 14:00 ч.
Сключен договор: УД 03-4/04.03.2020 г.
Лице за контакт:
Цв. Белниколов, тел. 02 92 20648, e-mail: ts.belnikolov@mod.bg