7 Окт. 2019

Придобиване на активно оборудване за компютърни мрежи

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-054
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 08.11.2019 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 04-8/23.03.2020 г.; УД 04-9/23.03.2020 г.; УД 04-10/23.03.2020 г.; УД 04-11/23.03.2020 г.
Лице за контакт:
 Г. Георгиев, тел. 02 92 20653, e-mail: g.iv.georgiev@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 111/02.10.2019 г.2.22 MB07/10/2019
PDF icon Обявление2.72 MB07/10/2019
PDF icon Документация1.61 MB07/10/2019
Файл Приложения (word)79.67 KB07/10/2019
Package icon Технически спецификации2.84 MB07/10/2019
Package icon ЕЕДОП95.19 KB07/10/2019
PDF icon Разяснение423.5 KB29/10/2019
PDF icon Решение № 119/29.10.2019 г. за прекратяване678.16 KB29/10/2019
PDF icon Обявление за възложена поръчка175.44 KB18/11/2019
PDF icon Протокол от работа на комисия2 MB02/12/2019
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения346.71 KB11/12/2019
PDF icon Доклад от работа на комисия2.22 MB22/01/2020
PDF icon Решение № 4/21.01.2020 г. за избор на изпълнител392.44 KB22/01/2020
PDF icon Договор УД 04-8/20201.31 MB30/03/2020
PDF icon Договор УД 04-9/20201.46 MB30/03/2020
PDF icon Договор УД 04-10/20201.13 MB30/03/2020
PDF icon Договор УД 04-11/20205.38 MB30/03/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка171.3 KB30/03/2020
PDF icon Обявл.за приключен договор УД 04-10/2020174.01 KB19/08/2020
PDF icon Обявл.за приключен договор УД 04-11/2020141.96 KB19/08/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 04-8/2020 г.144.98 KB24/09/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 04-9/2020 г.144.95 KB24/09/2020