7 Окт. 2019

Придобиване на активно оборудване за компютърни мрежи

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-054
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 08.11.2019 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 04-8/23.03.2020 г.; УД 04-9/23.03.2020 г.; УД 04-10/23.03.2020 г.; УД 04-11/23.03.2020 г.
Лице за контакт:
 Г. Георгиев, тел. 02 92 20653, e-mail: g.iv.georgiev@mod.bg