4 Окт. 2019

Сключване на рамково споразумение за доставка на лабораторна апаратура за лаборатории от трето ниво на контрол

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-053
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 05.11.2019 г. – 17:30 ч.
Сключени рамкови споразумения: РС УД 05-1/25.03.2020 г.; РС УД 05-10/03.04.2020 г.; РС УД 05-11/21.04.2020 г.; РС УД 05-13/21.04.2020 г.; РС УД 05-12/21.04.2020 г.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg