4 Окт. 2019

Сключване на рамково споразумение за доставка на лабораторна апаратура за лаборатории от трето ниво на контрол

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-053
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 05.11.2019 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 107/30.09.2019 г.1.6 MB04/10/2019
PDF icon Обявление1.81 MB04/10/2019
PDF icon Документация789.74 KB04/10/2019
Package icon Приложения3.67 MB04/10/2019
Package icon Технически спецификации5.2 MB04/10/2019
Package icon ЕЕДОП93.39 KB04/10/2019
PDF icon Протокол от работа на комисия2.99 MB13/11/2019
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения345.71 KB05/12/2019