4 Окт. 2019

Сключване на рамково споразумение за доставка на лабораторна апаратура за лаборатории от трето ниво на контрол

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-053
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 05.11.2019 г. – 17:30 ч.
Сключени рамкови споразумения: РС УД 05-1/25.03.2020 г.; РС УД 05-10/03.04.2020 г.; РС УД 05-11/21.04.2020 г.; РС УД 05-13/21.04.2020 г.; РС УД 05-12/21.04.2020 г.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg

Файлове: 
Име на файлРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 107/30.09.2019 г.1.6 MB04/10/2019
PDF icon Обявление1.81 MB04/10/2019
PDF icon Документация789.74 KB04/10/2019
Package icon Приложения3.67 MB04/10/2019
Package icon Технически спецификации5.2 MB04/10/2019
Package icon ЕЕДОП93.39 KB04/10/2019
PDF icon Протокол от работа на комисия2.99 MB13/11/2019
PDF icon Съобщение за отваряне на ценови предложения345.71 KB05/12/2019
PDF icon Протокол от работа на комисия2.52 MB24/01/2020
PDF icon Доклад от работа на комисия2.76 MB24/01/2020
PDF icon Решение № 5/23.01.2020 г. за избор на изпълнител1.16 MB24/01/2020
PDF icon РС УД 05-1/20201.04 MB27/04/2020
PDF icon РС УД 05-10/20201.07 MB27/04/2020
PDF icon РС УД 05-11/20201.07 MB27/04/2020
PDF icon РС УД 05-13/20201.06 MB27/04/2020
PDF icon РС УД 05-12/20201.06 MB27/04/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка431 KB27/04/2020
PDF icon Договор УД 05-15/2020 по РС УД 05-1/20202.53 MB20/07/2020
PDF icon Договор УД 05-16/2020 по РС УД 05-10/20202.4 MB20/07/2020
PDF icon Обявление за възложена поръчка331.45 KB20/07/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 05-15/2020120.82 KB14/12/2020
PDF icon Обявление за приключен договор УД 05-16/2020122.95 KB08/02/2021
PDF icon Обявление за приключен договор РС № УД 05-1/20202 MB29/04/2021
PDF icon Обявление за приключен договор РС № УД 05-10/20202.02 MB29/04/2021
PDF icon Допълнително споразумение № УД 05-21/2021 г.261.13 KB02/09/2021
PDF icon Обявление за изменение ДС № УД 05-21/2021 г.392.66 KB02/09/2021
PDF icon Допълнително споразумение № УД 05-22/2021 г.310.34 KB02/09/2021
PDF icon Обявление за изменение ДС № УД-05-22/2021393.12 KB02/09/2021
PDF icon Допълнително споразумение № УД-05-23/2021321.94 KB02/09/2021
PDF icon Обявление за изменение ДС №УД 05-23/2021 г.392.34 KB02/09/2021
PDF icon Договор № УД 05-27/20212.86 MB28/10/2021
PDF icon Договор № УД 05-28/20212.51 MB28/10/2021
PDF icon Договор № УД 05-29/20212.59 MB28/10/2021
PDF icon Обявление за възложена поръчка211.57 KB28/10/2021
PDF icon Обявление за приключен договор № УД 05-28/2021 г. Кливлант 230.04 KB14/04/2022
PDF icon Обявление за приключен договор № УД 05-29/2021 г. Пенски237 KB14/04/2022
PDF icon Обявление за приключен договор № УД 05-27/2021 г. ТАГ227.18 KB14/04/2022
PDF icon Обявление за приключено РС УД 05-11/2020156.01 KB14/09/2022
PDF icon Обявление за приключено РС УД 05-12/2020159.88 KB14/09/2022
PDF icon Обявление за приключено РС УД 05-13/2020188.24 KB14/09/2022