6 Дек. 2019

Сключване на рамково споразумение за доставка на вещево имущество по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-052
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 13.01.2020 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: Лазар Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 140/02.12.2019 г.1011.73 KB06/12/2019
PDF icon Обявление408.65 KB06/12/2019
PDF icon Документация980.11 KB06/12/2019
Файл Образци на документи24.74 KB06/12/2019
Package icon Технически спецификации7.08 MB06/12/2019
Package icon ЕЕДОП86.53 KB06/12/2019
PDF icon Разяснение169.74 KB13/12/2019
PDF icon Становище за осъществен контрол - АОП367.49 KB17/12/2019
PDF icon Протокол от работа на комисия3.04 MB27/01/2020