6 Дек. 2019

Сключване на рамково споразумение за доставка на вещево имущество по обособени позиции

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-052
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 13.01.2020 г. – 17:30 ч.
Лице за контакт: Лазар Узунов, тел. 02 92 20654, e-mail: l.uzunov@mod.bg