11 Юли 2019

Абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорна техника

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-050
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти за участие: 31.07.2019 г. – 17.30 ч.
Сключен договор: УД 12-80/28.10.2019 г.
Лице за контакт:
В. Щерев, тел. 02 92 20688, e-mail: v.sterev@mod.bg