1 Юли 2019

Застраховане със застраховка "Злополука", настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения на цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-046
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 02.08.2019 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Цвета Генова, тел. 02 92 20649, e-mail: tz.genova@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Решение № 60/28.06.2019 г.1.4 MB01/07/2019
PDF icon Обявление2.17 MB01/07/2019
PDF icon Документация2.1 MB03/07/2019
Файл Приложения (word)42.54 KB03/07/2019
Package icon ЕЕДОП87.93 KB03/07/2019
PDF icon Разяснение346.16 KB15/07/2019