1 Юли 2019

Застраховане със застраховка "Злополука", настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения на цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-046
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти за участие: 02.08.2019 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Цвета Генова, тел. 02 92 20649, e-mail: tz.genova@mod.bg