12 Дек. 2019

Доставка на дизел-редукторен агрегат "ДРА-210Б" - РС

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-037
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие: 24.01.2020 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Ст. Чернокожев, тел.: 02 92 20687, e-mail: s.chernokojev@mod.bg