15 Юли 2019

Доставка на дизел-редукторен агрегат "ДРА-210" за нуждите на Военноморските сили - рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-035
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления за участие:
 13.08.2019 г. - 17:30 ч.

Лице за контакт: Ст. Чернокожев, тел. 02 92 20687, e-mail: s.chernokojev@mod.bg

Файлове: