22 Май 2019

Сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип "ASTAZOU IV M1", рамково споразумение

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-031
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления: 01.08.2019 г. - 17:30 ч.
Лице за контакт: Невелин Петров, тел. 02 92 20655, е-mail: n.n.petrov@mod.bg