19 Септ. 2019

Доставка на телекомуникационни услуги в сателитни мрежи Inmarsat, Iridium и Thuraya и в сателитна мрежа BGAN на сателитния оператор Inmarsat

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-029
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие: 09.10.2019 г. - 17:30 ч.
Сключени договори: УД 04-45/27.12.2019 г.; УД 04-3/22.01.2020 г.
Лице за контакт: Г. Георгиев, тел. 02 92 20653, e-mail: g.iv.georgiev@mod.bg