20 Юни 2019

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-027
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
РС № СПОР-7/15.03.2018 г.
Срок за подаване на оферти: до 23:59 на 05.07.2019 г. (електронно подаване)
Сключен договор: УД 12-74/07.10.2019 г.
Лице за контакт:
Д. Димитрова, тел. 02 92 20665, e-mail: d.m.dimitrova@mod.bg