1 Юли 2019

Доставка на боеприпаси

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-026
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Краен срок за подаване на заявления:
 29.07.2019 г. - 17:30 ч.

Сключени договори: УД 03-1/06.02.2020 г.; УД 03-2/06.02.2020 г.
Лице за контакт: Ст. Чернокожев, тел. 02 92 20687, e-mail: s.chernokojev@mod.bg