3 Апр. 2019

Превоз на личен състав и военни товари с железопътен транспорт

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-024
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: чл.20, ал. 6 от ЗОП и Глава тринадесета, Раздел III от Вътрешните правила, обявени с МЗ № ОХ-309/11.04.2018 г., чрез директно сключване на договор
Сключен договор: УД 12-18/29.03.2019 г.
Лице за контакт: Цвета Генова, тел. 02 92 20649, e-mail: tz.genova@mod.bg

Файлове: