3 Апр. 2019

Съхранение и продажба, като борсов посредник на стокови борси на излишни движими вещи с общо предназначение в управление на МО, както и на метални и други материали придобити от брак и при разчистване на строителни площадки

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-023
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: чл. 14, ал. 1, т. 5 ЗОП (in-house)
Сключен договор: УД 12-17/29.03.2019 г.
Лице за контакт: Цв. Генова, тел. 02 92 20649, e-mail: tz.genova@mod.bg