7 Май 2019

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за Министерство на отбраната

Номер-МО: 
MO-DOA-2019-022
Състояние на процедурата: 
Текуща процедура

Вид на ОП: Вътрешен конкурентен избор (Чл. 82, ал. 4 от ЗОП)
Краен срок за подаване на оферти за участие:  20.05.2019 г. - 23:59 ч.(електронно подаване)
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, e-mail: r.petrov@mod.bg